Warunki użytkowania

Produkty sprzedawane przez Project Nails UK są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie przyjmujemy roszczeń z tytułu niewłaściwego użytkowania.

Warunki i zasady zamawiania

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy, jeśli dotyczy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia. Anulowanie zamówienia po wysyłce nie może być zaakceptowane. Towary nie są sprzedawane na zasadzie sprzedaży lub zwrotu. Jeśli wybierzesz przelew bankowy, będziesz miał 3 dni na przelanie pieniędzy lub anulujemy Twoje zamówienie.

Dostawa

Naszym celem jest wysłanie towaru w ciągu 24 godzin od momentu zamówienia (pod warunkiem dokonania płatności). Prosimy o uwzględnienie 1-3 dni na dostawę. Terminy dostawy nie mogą być zagwarantowane, ponieważ opóźnienia mogą wynikać z okoliczności poza naszą kontrolą.
Każde zamówienie wysłane ponownie z powodu odmowy lub niedostarczenia za pierwszym razem będzie miało doliczoną oryginalną opłatę za transport do należnej kwoty, w celu pokrycia naszych kosztów administracyjnych i dodatkowych kosztów transportu.
.

Roszczenia
Roszczenia wynikające z uszkodzenia towaru w transporcie muszą być zgłoszone na piśmie w ciągu 2 dni od otrzymania towaru. Roszczenia zgłoszone poza tym terminem nie będą uznawane.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

----

PRZEGLĄD

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Project Nails UK. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Project Nails UK. Project Nails UK oferuje niniejszą stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag tu zawartych.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażują się Państwo w naszą "Usługę" i zgadzają się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki Korzystania z Usług", "Warunki"), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, do których odnoszą się niniejsze warunki i/lub które są dostępne poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z serwisu mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części strony, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, to nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z serwisu są uważane za ofertę, ich przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z serwisu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają Warunkom świadczenia usług. Z najbardziej aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.


SEKCJA 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z serwisu, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na umożliwienie korzystania z tej strony przez osoby nieletnie pozostające pod jego opieką.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie może, korzystając z Usługi, naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów, ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.


SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.


SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizować żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.


SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUDZE I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputera kolor będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.


SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres rozliczeniowy i/lub wysyłkowy. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie, kontaktując się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, proszę zapoznać się z naszą Polityką zwrotów na końcu tej strony.


SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony jest całkowicie na Twoje ryzyko i uznanie i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców).

Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Użytkowania.


SEKCJA 8 - ŁĄCZA DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę zawartości lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron.


SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekażesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia wynagrodzenia za jakiekolwiek komentarze; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczerstwa, zniesławienia, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały materiałów zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.


SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności wejdź na stronę https://projectnails.co.uk/content/2-legal-notice


SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Sporadycznie na naszej stronie lub w Serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych regulacji, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) do nękania, nadużywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishu, pharmingu, pretekstu, spidera, crawlowania lub scrape'u; (j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.


SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Państwu za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" do Państwa użytku, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku Project Nails UK, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z usług lub produktów uzyskanych za pośrednictwem usług, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystania z usług lub produktu, w tym, ale nie tylko, wszelkie błędy lub pominięcia w treści, lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usług lub wszelkich treści (lub produktu) opublikowane, przesyłane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem usług, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Project Nails UK oraz nasze spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub dokumentów, które zawierają odniesienie lub naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.


SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za wydzieloną z niniejszego Regulaminu, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy przetrwają rozwiązanie niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz rozwiązać niniejsze Warunki korzystania z usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.

Jeśli według naszej oceny nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy i włącznie z nim; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).


SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Usług).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie będą interpretowane przeciwko stronie sporządzającej.


SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki korzystania z usługi i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Unit 4 City Limits, 34 South Parade, Leeds, LS27 8FE, Wielka Brytania.


SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

Możesz zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usług w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usług poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.


SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy kierować do nas na adres [email protected].

SEKCJA 21 - ICO

Project Nails UK jest zarejestrowany w Information Commissioner's Office pod numerem rejestracyjnym: ZA431803

Przesyłki i zwroty

Wysyłka Twojej paczki

Paczki są zazwyczaj wysyłane w ciągu 2 dni po otrzymaniu płatności i są wysyłane za pośrednictwem Royal Mail lub UPS z możliwością śledzenia przesyłki i odbioru bez podpisu. Jeśli wolisz dostawę przez UPS Extra z wymaganym podpisem, zostanie zastosowany dodatkowy koszt, więc prosimy o kontakt przed wyborem tej metody.

Opłaty za wysyłkę obejmują opłaty manipulacyjne i pakowanie oraz koszty wysyłki. Opłaty manipulacyjne są stałe, natomiast opłaty transportowe zmieniają się w zależności od całkowitej wagi przesyłki. Zalecamy grupowanie przedmiotów w jednym zamówieniu. Nie możemy grupować dwóch odrębnych zamówień złożonych osobno, a opłaty za wysyłkę będą dotyczyć każdego z nich. Twoja paczka zostanie wysłana na własne ryzyko, ale szczególną uwagę poświęcamy ochronie delikatnych przedmiotów.

Pudełka są odpowiedniej wielkości, a Twoje przedmioty są dobrze zabezpieczone.

Zwroty:

----

Nasza polityka trwa 14 dni. Jeśli od zakupu minęło 14 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci zwrotu lub wymiany.

Aby kwalifikować się do zwrotu, Twój przedmiot musi być nieużywany i w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Musi być również w oryginalnym opakowaniu.


Zwroty (jeśli dotyczy)
Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją, że otrzymaliśmy zwrócony przedmiot. Powiadomimy Cię również o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Twojego zwrotu.
Jeśli zostaniesz zaakceptowany, Twój zwrot zostanie przetworzony, a kredyt zostanie automatycznie zastosowany do Twojej karty kredytowej lub oryginalnej metody płatności, w ciągu określonej liczby dni.

Spóźnione lub brakujące zwroty (jeśli dotyczy)
Jeśli nie otrzymałeś jeszcze zwrotu pieniędzy, najpierw sprawdź ponownie swoje konto bankowe.
Następnie skontaktuj się z operatorem karty kredytowej, może to potrwać jakiś czas zanim zwrot zostanie oficjalnie zaksięgowany.
Następnie skontaktuj się z bankiem. Często jest trochę czasu na przetworzenie, zanim zwrot zostanie zaksięgowany.
Jeśli zrobiłeś to wszystko i nadal nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Artykuły z wyprzedaży (jeśli dotyczy)
Zwrotowi podlegają tylko artykuły w regularnej cenie, niestety artykuły z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi.

Wymiana (jeśli dotyczy)
Wymieniamy przedmioty tylko wtedy, gdy są one wadliwe lub uszkodzone. Jeśli chcesz wymienić go na ten sam przedmiot, wyślij nam e-mail na adres [email protected] i wyślij swój przedmiot do: Unit 4 City Limits, 34 South Parade, Leeds, LS27 8FE, Wielka Brytania.


Wysyłka
Aby zwrócić produkt, należy wysłać go pocztą na adres Unit 4 City Limits, 34 South Parade, Leeds, LS27 8FE, Wielka Brytania.

Będziesz odpowiedzialny za opłacenie własnych kosztów wysyłki w celu zwrotu przedmiotu. Koszty wysyłki są bezzwrotne. Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy, koszt przesyłki zwrotnej zostanie odliczony od zwrotu.

W zależności od miejsca zamieszkania, czas, w jakim wymieniony produkt dotrze do Ciebie może być różny.

Jeśli wysyłasz przedmiot o wartości powyżej 50 funtów, powinieneś rozważyć skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub zakup ubezpieczenia przesyłki. Nie gwarantujemy, że otrzymamy zwrócony produkt.

Płatności Klarna :

Przepisy prawne i ochrona danych

Udostępnianie danych klientów

Przepisy krajowe i/lub unijne określają pewne ograniczenia dotyczące tego, jak i kiedy można udostępniać Klarna informacje identyfikujące klienta. Przepisy UE stanowią, że klient musi kliknąć opcję Klarna, zanim sprzedawca udostępni takie informacje. Zasadniczo oznacza to, że udostępniasz dane osobowe, gdy klient aktywnie wybierze opcję Klarna w kasie i widget Klarna zostanie wyświetlony, a nie wcześniej. Nasza domyślna konfiguracja jest zgodna z przepisami UE. Jeśli działasz w innej jurysdykcji, musisz sprawdzić, jaki rodzaj konfiguracji jest dozwolony przed wykonaniem integracji.

English:

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja, oferujemy Państwu następujące metody płatności. Płatności należy dokonywać na rzecz Klarna.


Zapłać w 3 ratach

Poniższe warunki obowiązują pomiędzy Klarna Bank AB (publ) ("Klarna", "my" lub "nas") a użytkownikiem, który dokonał zakupu i chce mieć możliwość dokonywania płatności w 3 ratach. Jeśli wybierzesz tę opcję płatności, zgadzasz się na niniejszy Regulamin.

Jest to opcja płatności, którą możesz wybrać, aby częściowo zapłacić za swoje zakupy, dzieląc koszt na 3 płatności bez żadnych odsetek, opłat i obciążeń za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Jednakże wystawca Twojej karty może naliczyć odsetki lub inne opłaty zgodnie z warunkami umowy o kartę.

Jak mogę zapłacić w 3 ratach?

Podaj dane swojej karty w celu dokonania zakupu. Pierwsza płatność zostanie pobrana z Twojej karty w momencie, gdy sprzedawca potwierdzi Twoje zamówienie. Dwie pozostałe płatności również zostaną pobrane z Twojej karty w 30 i 60 dni po pobraniu pierwszej płatności. O terminach płatności poinformujemy Państwa drogą elektroniczną i są one widoczne w aplikacji Klarna.

Użytkownik udziela nam upoważnienia do pobrania z karty pozostałych dwóch płatności w terminach płatności. W przypadku, gdy handlowiec nie obciąży Państwa całego zamówienia w tym samym czasie, dla każdego obciążenia handlowego utworzymy inny plan płatności w 3 ratach. Każda z tych części zamówienia będzie miała swój własny termin płatności w zależności od tego, kiedy sprzedawca potwierdzi daną część zamówienia. Ta sytuacja może być powszechna, gdy handlowiec nie wysyła wszystkich pozycji z Twojego zamówienia w tym samym czasie.

Będziesz utrzymywał odpowiednie saldo kredytowe na swojej karcie, aby umożliwić dokonywanie płatności w terminie. Ważne jest, aby upewnić się, że dostępna jest wystarczająca ilość środków na dokonanie płatności w terminie. Jeśli nie dokonasz płatności, będziesz miał zaległości w płatnościach i możesz nie być w stanie korzystać z usługi w przyszłości. Możemy nadal próbować zbierać zaległe i aktualnie należne płatności w kolejnych terminach lub wystawić Ci osobną fakturę za niezapłaconą całość.

Co muszę wiedzieć?

Musisz mieć ukończone 18 lat.

Karta jest ważna (tzn. nie straciła ważności) i została wydana dla Ciebie, a Ty masz wystarczającą ilość środków na karcie.

To, czy zaoferujemy Ci tę opcję płatności, zależy od naszego uznania. Możemy ograniczyć rodzaje kart, które akceptujemy według naszego uznania. Jeśli dany rodzaj karty nie jest akceptowany, zostaniesz o tym poinformowany przed dokonaniem zakupu. Akceptujemy większość ważnych kart kredytowych i debetowych, których termin ważności nie upływa w najbliższej przyszłości. Nie akceptujemy kart przedpłaconych. Jeśli akceptujemy kartę, autoryzujemy ją na 1/3 wartości zamówienia w punkcie zakupu. Kwota ta nie zostanie pobrana do momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę, ale wystawca karty może ograniczyć dostęp do autoryzowanej kwoty w czasie oczekiwania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie pobrać pierwszej raty z Twojej karty, powiadomimy Cię o tym i przeprowadzimy maksymalnie dwie (2) próby pobrania środków. Zostaniesz powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie o niepowodzeniu płatności i o tym, kiedy zostaną zaplanowane ponowne próby, więc będziesz miał wystarczająco dużo czasu, aby upewnić się, że masz wystarczające środki na swojej karcie. Jeśli nie byliśmy w stanie wypłacić środków po dwóch (2) próbach, brakująca płatność zostanie przeniesiona na drugą ratę. W każdej chwili przed terminem płatności mogą Państwo zaktualizować kartę powiązaną z zakupem w aplikacji Klarna, a po wprowadzeniu zmian będziemy próbowali pobrać środki z tej nowej informacji o karcie.

Możemy przeprowadzić ograniczone wyszukiwanie kredytu na ciebie w agencji kredytowej.

Jeśli nie jesteśmy w stanie pobrać drugiej raty z karty w terminie, zapewnimy Ci uprzejmy okres luzu w ciągu kilku dni, abyś mógł zaktualizować metodę płatności lub zapewnić wystarczającą ilość środków na wybranej karcie. Jeśli nie będziemy w stanie pobrać drugiej raty w tym okresie, podejmiemy dwie (2) kolejne próby przed przeniesieniem niezapłaconej kwoty na kolejną i ostatnią ratę. Jeśli nie będziemy w stanie pobrać zaległej kwoty w trzeciej racie, zastosujemy tę samą procedurę co powyżej z dwoma (2) ponownymi próbami, a następnie, jeśli płatność nie powiedzie się, możemy wystawić fakturę na pozostałą kwotę lub zastosować nasze procedury windykacyjne. Należy pamiętać, że Klarna powiadomi Państwa na piśmie przed podjęciem jakichkolwiek wypłat z Państwa zarejestrowanej karty, jeśli płatność nie powiedzie się, jeśli kwota raty zostanie przeniesiona na następny zaplanowany termin płatności oraz jeśli dług zostanie przekazany do zewnętrznej firmy windykacyjnej.

Jeśli Twoja karta zostanie anulowana, natychmiast zapłacisz nam wszystkie pozostałe płatności, kiedy Cię o to poprosimy. Jeśli dane Państwa karty ulegną zmianie pomiędzy pierwszym zakupem a ostateczną płatnością, zobowiązują się Państwo do powiadomienia firmy Klarna o zaktualizowanych danych karty. Klarna dostarczy Państwu metodę online, aby zapewnić te aktualizacje. Jeśli nie podadzą Państwo aktualnych informacji, upoważniają Państwo Klarna do uzyskania aktualnych danych od wystawcy karty, jeśli jest to możliwe.

Upoważniają nas Państwo do przechowywania danych dotyczących Państwa karty w naszych systemach. Będziemy korzystać z tych informacji w celu autoryzacji przyszłych płatności na mocy niniejszych Warunków. O ile nie zrezygnujesz, możemy również wykorzystać te informacje do wygodnego wstępnego wypełnienia danych Twojej karty przy przyszłych zakupach. Mogą Państwo zarządzać swoimi kartami i szczegółami online. W przypadku, gdy Klarna uzyska zaktualizowane informacje o karcie od wystawcy karty, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie tych zaktualizowanych informacji w naszym systemie.

Mogą Państwo w każdej chwili uregulować wszelkie pozostałe płatności i nie będziemy pobierać od Państwa żadnych opłat z tego tytułu.

Jeśli zrezygnujesz z zakupu, anulujemy wszelkie pozostałe płatności i zwrócimy na Twoją kartę wszelkie pobrane przez nas kwoty. Wszelkie zwroty częściowe lub refundacje zaliczone na poczet Twojego zakupu zmniejszą saldo, ale nie będą liczone jako płatności. Będziesz musiał kontynuować dokonywanie wcześniej ujawnionych płatności w zaplanowanych terminach płatności, aż do całkowitej spłaty salda.

Wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych

Klarna przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz dla dodatkowych celów określonych w naszej Informacji o ochronie prywatności. Informacja o ochronie prywatności jest dostępna tutaj i na naszej stronie internetowej, a korzystając z usług Klarna potwierdzają Państwo, że zapoznali się z tą informacją. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na przykład w celu identyfikacji Państwa i przeprowadzenia analizy klientów, oceny kredytowej, marketingu i rozwoju działalności. Możemy również przekazywać Państwa dane do wybranych partnerów (takich jak biura informacji kredytowej), które mogą mieć siedzibę poza UE/EOG. W Informacji o ochronie prywatności znajduje się więcej informacji na temat udostępniania przez nas danych, praw użytkownika w odniesieniu do danych, sposobu kontaktowania się z nami w przypadku pytań lub składania skarg do organu władzy.

Skargi

W przypadku jakichkolwiek skarg przeciwko nam, obowiązują informacje podane na naszej stronie internetowej. Skargi w odniesieniu do Klarna można również składać pisemnie lub ustnie do działu rozwiązywania sporów Klarna poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Klarna pod adresem www.klarna.com, poprzez https://www.klarna.com/customer-service/customer-service-mail-form lub pocztą z hasłem "Skarga" na adres siedziby Klarna. Jeśli Klarna nie jest w stanie rozstrzygnąć skargi, Użytkownik może skierować skargę do Szwedzkiej Krajowej Rady ds. Sporów Konsumenckich (ARN) pod adresem Allmänna reklamationsnämnden, Post box 174, 101 23 Sztokholm, Szwecja. Klarna będzie uczestniczyć w takim postępowaniu i jest do tego zobowiązana na mocy obowiązującego prawa. Informacje o wymaganiach dotyczących dostępu można znaleźć na stronie internetowej ARN: http://www.arn.se. Spór można zgłosić w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej za pośrednictwem platformy ODR udostępnionej przez Komisję Europejską. Spór zostanie następnie przekazany do ARN. Platformę ODR można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Cesja

Nie wolno przenosić ani cedować żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Mamy prawo przenieść lub scedować niniejsze warunki lub jakiekolwiek prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez Państwa zgody, pod warunkiem, że takie przeniesienie nie zmieni praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na Państwa niekorzyść.

Klarna

Klarna Bank AB (publ) został założony zgodnie z prawem szwedzkim i jest zarejestrowany w szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek. Jego numer organizacyjny to 556737-0431. Klarna Bank AB (publ) jest upoważniony do świadczenia usług finansowych przez Finansinspektionen (Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego).

Więcej informacji o Klarna można znaleźć na stronie: https://www.klarna.com/uk/.

Pobierz tę informację.

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, org nr: 556737-0431

Kup teraz - zapłać później!

Niniejsze warunki płatności obowiązują pomiędzy Tobą (który masz co najmniej 18 lat) a tym sklepem, w którym kupujesz towary, bilety lub usługi, jeśli wybierzesz opcję płatności "Płać później" jako metodę płatności.

W przypadku wybrania opcji Płacę później, oferujemy Państwu możliwość dokonania płatności w terminie 30 dni od daty wysyłki towarów lub biletów/dostępności usług lub treści cyfrowych. Przenosimy nasze roszczenie o zapłatę należną z tytułu Państwa zakupu na Klarna Bank AB ("Klarna"). Klarna prześle Państwu dyspozycję płatniczą do zapłaty bezpośrednio na rzecz Klarna. Dane kontaktowe oraz dalsze informacje o Klarna można znaleźć na stronie: klarna.co.uk.

Zapłać dopiero po otrzymaniu zamówienia!

Klarna oferuje konsumentom ochronę kupującego, co oznacza na przykład, że jako konsument nie musisz płacić za zamówione towary, dopóki ich nie otrzymasz, a Klarna pomoże Ci w przypadku problemów związanych z zakupem.

Więcej informacji i instrukcji można znaleźć na stronie: https://www.klarna.com/uk/buyer-protection-description/.

Koszty i brak zapłaty

Pobieramy opłatę za fakturę w wysokości 0 (£) za każdy zakup. Ważne jest, abyś dokonał płatności za swój zakup nie później niż w podanym terminie. Jeśli nie zapłacą Państwo w terminie, będą Państwo mieli zaległości w płatnościach i mogą nie być w stanie korzystać z usług Klarna w przyszłości. Jeśli nie zapłacą Państwo za zakup, Klarna może zaangażować zewnętrzną firmę windykacyjną w celu odzyskania należności w naszym imieniu.

Kontrola kredytowa i przetwarzanie danych osobowych przez Klarna

W przypadku wybrania opcji Płacę później, Klarna oceni Państwa zdolność kredytową. Klarna przetwarza Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz dla dodatkowych celów określonych w naszej Informacji o ochronie prywatności. Informacja o ochronie prywatności jest dostępna tutaj oraz na naszej stronie internetowej, a korzystając z usług Klarna potwierdzają Państwo, że zapoznali się z tą informacją. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na przykład w celu identyfikacji Państwa i przeprowadzenia analizy klientów, oceny kredytowej, marketingu i rozwoju działalności. Możemy również przekazywać Państwa dane do wybranych partnerów (takich jak biura informacji kredytowej), które mogą mieć siedzibę poza UE/EOG. W Informacji o prywatności znajduje się więcej informacji na temat udostępniania przez nas danych, Państwa praw w odniesieniu do danych, sposobu, w jaki mogą Państwo skontaktować się z nami z pytaniami lub złożyć skargę do organu.

Przypisanie

Nie możesz przenieść lub przypisać żadnych praw lub obowiązków, które masz w ramach tych warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Mamy prawo przenieść lub scedować niniejsze warunki lub jakiekolwiek prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków w dowolnym momencie bez Państwa zgody, pod warunkiem, że takie przeniesienie nie zmieni Państwa praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków na Państwa niekorzyść.


Umowy kredytowe Klarna Płacę w 3 ratach i Płacę w 30 dniach nie są regulowane przez FCA. Korzystanie z nich i wszelkie niedotrzymane płatności mogą wpłynąć na zdolność do uzyskania kredytu od firmy Klarna i innych kredytodawców. 18+, tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Zależnie od statusu. Obowiązują warunki. klarna.com/uk/terms-and-conditions

Wielka Brytania

Aby móc zaoferować Państwu opcje płatności Klarna, przekażemy Klarna pewne aspekty Państwa danych osobowych, takie jak dane kontaktowe i szczegóły zamówienia, aby Klarna mogła ocenić, czy kwalifikują się Państwo do ich opcji płatności i dostosować opcje płatności do Państwa potrzeb.

Ogólne informacje o Klarna można znaleźć tutaj . Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności firmy Kl arna.

Produkt dodany do listy życzeń